paskola

paskola statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Lėšų skolinimosi arba skolinimo priemonė, kai paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja paskolos davėjui grąžinti tokią pat pinigų sumą ir mokėti palūkanas, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. Tokia paskolos sutartis neapima vertybinių popierių išleidimo arba kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo. atitikmenys: angl. loan šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7419)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • paskola — paskolà dkt. Gavaũ, pàėmiau bánko pãskolą bùtui įsigýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskola — paskolà sf. (3b) DŽ, Rud, pãskola (1) nj. Krš, Gršl skolinami pinigai: Valstybinė paskolà NdŽ. Paskolõs devyniasdešimt rublių pasiėmiau Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valstybės garantuojama paskola — statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Lietuvos Respublikos juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje įsteigto Europos ekonominės erdvės valstybės narės įmonės filialo ar Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytos valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės perskolinama paskola — statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui, Lietuvos Respublikoje įsteigtam Europos ekonominės erdvės valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • labai maža paskola — statusas Aprobuotas sritis smulkusis ir vidutinis verslas apibrėžtis Paskola verslininkui ar labai mažai įmonei (mikroįmonei) iki 86 320 litų dydžio. atitikmenys: angl. microcredit ryšiai: sinonimas – mikrokredìtas šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • lengvatinė paskola — statusas Aprobuotas sritis smulkusis ir vidutinis verslas apibrėžtis Paskola smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams palankesnėmis sąlygomis, negu siūloma komercinėje paskolų rinkoje (mažesnė negu vidutinio metinio rinkos palūkanų dydžio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės garantuojama paskola — statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų ir skolos statistika apibrėžtis Kreditorių suteiktos lėšos skolininkui pagal paskolos sutartį arba kitus įsipareigojamuosius dokumentus, kai šių lėšų grąžinimą ir palūkanų sumokėjimą kreditoriams,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos investicijų banko paskola — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Europos investicijų banko pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams skolinamos lėšos, skirtos naudoti kaip iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • valstybės perskolinta paskola — statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų ir skolos statistika apibrėžtis Lėšos, suteiktos skolininkui iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. atitikmenys: angl. on lent loan by the state šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • loan — paskola statusas Aprobuotas sritis Finansai apibrėžtis Lėšų skolinimosi arba skolinimo priemonė, kai paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.